För sakpolitik sedan 1994

Skapa nytta för dig är viktigast i vår sakpolitik

Den nytta, den kraft och den utveckling som ett förslag ger är grunden för Åhuspartiets politiska arbete. Det gäller i våra egna förslag och i våra ställningstaganden till andras.

Vi benämner vår politik för sakpolitik. Det är ”saken” som gäller. Inte varifrån ett förslag kommer.
På kommunal nivå är flertalet förslag, beslut och genomföranden på en praktisk nivå. En viss service ska ges – undervisning, omsorg och äldrevård. Vissa tjänster ska tillhandahållas – lokaler och boenden, gator, vägar, parker, vatten och avlopp, renhållning, räddningstjänst.

Den kommunala verkligheten omfattar självfallet betydligt mer än de här exemplen.
Det mesta är dock av praktisk natur och mycket styrt av lagar och förordningar. Det bästa för individ och samhälle är sakpolitiskt inriktat. För nyttan för dig som medborgare. Rikspartiernas ideologier hör mer hemma på region- och
riksnivå.

Åhuspartiets filosofi är att lyhört föreslå och ställa sig bakom sådana förslag som du i ditt dagliga liv har nytta av.
Rösta på Åhuspartiet i kommunalval och på den politik som passar dig och de dina bäst och mest i region- respektive riksdagsval