För sakpolitik sedan 1994

Resultat av vår politik

√ Busshållplatsen vid ”Yngsjö skolan”.

√ Täppetledens förverkligande.

√ Förlängningen av regionbuss 551, Pendeln, med linjesträckning till Furuboda Kursgård och Rehabiliteringscentrum.

√ Anläggandet av båtmacken för fritidsbåtar i Åhus hamn.

√ Satt stopp för en spekulativ fastighetsaffär där tilltänkt köpare av Åhus Camping avsåg att göra om området till villatomter. Åhus måste som turist-/sommarort ha en stor campingplats.

√ Sett till att kommunens beslut om kommunalt handelsavtal med en region i östra Ryssland av domstol förklarades olagligt och därmed undanröjt.

√ Likaså bidragit till att undanröja ett olagligt beslut om inrättande på kommunens bekostnad av ett vitryskt handelskontor i Kristianstad.
Båda dessa beslut låg bortom den kommunala kompetensen, alltså vad en kommun har rätt att göra.

√ Fått stopp på förslaget att bebygga Åhus Idrottsplats med flerfamiljshus. Åhus Idrottsplats är fortsatt en viktig plats för fri idrott och fotboll, särskilt för flickor.

√ Fått kommunen att bygga om och ta över skötseln av Åvägen på Äspet i Åhus.

√ Påvisat det starka behovet av en andra idrottshall vid Sånnaskolan och fått kommunen att bygga den.

√ Fått kommunen att bredda Fädriften med skyddad cykelbana.

√ Fått kommunen att bygga rondell på länsväg 118 i korsningen med Kavrövägen och Köpmannagatan. Tidigare ”sommarproppar” är exempelvis borta.

√ ”Lärt upp” kommunfullmäktige om hur regler om jäv ska följas i beslutsärenden.

√ Aktivt agerat mot planläggning av mark för industriändamål i ett område i Barum som var klassat som riksintresse, dels för naturvård, dels för friluftsliv. Åhuspartiets yrkande i fullmäktige om avslag av förslaget, som skulle medgett industriverksamhet i känslig miljö, röstades i fullmäktige kraftfullt ned. Av fullmäktiges 71 ledamöter röstade fyra för Åhuspartiets avslagsyrkande. Ärendet överklagades till regeringen två gånger och kommunen förlorade båda gångerna. Regeringen krävde i ett beslut bland annat en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, vilket kommunen inte ansetts vara nödvändigt, då ”det inte rörde sig om ett miljöärende”. Vår sakpolitiska linje blev, efter en hård kamp, slutlig vinnare – och området obebyggt.