För sakpolitik sedan 1994

Lokala Partiers nätverk

Åke Hultqvist, Åhuspartiet, valdes in som medlem i styrelsen för Lokala Partiers Nätverk, LPN, vid årsmötet under nätverkets kongress i Bollnäs 20-22 mars 2015. Han är sedan kongressen i Knivsta 19-20 mars 2016 kassör i LPN.

18-19 mars 2017 arrangerade Åhuspartiet LPNs Vårkongress i Åhus på Åhus Bowling. Precis som vid varje kongress tidigare ökade såväl antalet deltagare som deltagande partier. 41 representaner från 17 partier, varav sju nya medlemmar, deltog.

2018 arrangeras LPNs Vårkongress på Söråkers Herrgård 24-25 mars. Timråpartiet svarar för arrangemang och värdskap.

LPN är en organisation för samarbete mellan partier verksamma på kommunal nivå. Vid kommunalvalet 2014 valde 250 000 personer att lägga sin röst på ett av de runt 200 lokala partier som deltog i valet. 140 partier bidrar sedan dess i att utveckla den kommunala politiken och kommunala demokratin.

–Lokala partier är endast till för invånarna i respektive kommun. Det viktiga i dagens kommunalpolitik är att fånga upp och möta invånarnas behov på olika sätt samt på ett kompetent sätt styra och leda verksamheten så att invånarnas behov kan tillgodoses, framhåller Lokala Partiers Nätverk

Klicka på länken så kommer du till Lokala Partiers Nätverks hemsida