För sakpolitik sedan 1994

I media

Förförelser kan ske på olika sätt. Lyfts det fram som kan uppfattas som positivt och negativa sidor beskrivs mindre skapas en tämligen tilltalande bild. Kryddad med sken av mänsklig omtanke blir lockelsen genast större. VDn för C4 Energi AB lyckas rätt väl att i den roll han har marknadsföra hur han anser att företaget ska stärkas. Utöver befintligt produktutbud föreslås också att sälja el.

Införandet av en Nordisk slutkundsmarknad, NS, för el anses vara ett hot mot C4 Energi AB, C4E. Hotet stärks av ”en ny elnätsreglering om intäktsramar för åren 2016-2019.” Elnätsrörelsens resultat riskerar halveras. NS beskrivs som en ”elhandlarcentrisk affärsmodell”. Företag som säljer el ska fakturera kunder både för förbrukning av el och för avgift för elnätet.

C4E har cirka 28 000 kunder i sitt elnät, som huvudsakligen finns i Kristianstad och Åhus. För att föra över dessa kunder till ”C4 Elhandel” må de
erbjudas ”bättre” pris än befintliga elleverantörer ger. Att ge så attraktiva villkor torde inte vara möjligt för en ny aktör – utan dolda subventioner från annan verksamhet i bolaget eller kraftfull kapitalisering av det nybildade bolaget.

Läs hela artikeln här