För sakpolitik sedan 1994

Vi tackar och minns Hans Svensson

Vår käre styrelseledamot Hans Svensson dog den 19 januari 2017 efter en tids sjukdom. Hans blev 85 år.

Hans var en entusiastisk, trygg, klok och drivande medlem i Åhuspartiet, alltid beredd att göra en insats. Han var generös med att sprida glädje, värme, omtanke och godhet kring sig. En god förebild och ett föredöme socialt, oavsett i vilket sammanhang han befann sig.

Vi tackar Hans för hans insatser, goda initiativ och den tid vi fått möjlighet att arbeta tillsammans med honom.

I våra minnen lever Hans kvar och inspirerar till fortsatt till arbete i hans anda.