För sakpolitik sedan 1994

Varningar om för lågt budgeterat badhus och skador som Taggen vindkraftverk kan ge


• Lägre investeringsbelopp till följd av minskat behov av yta i badhus äts upp av nylig reviderad kalkyl. Åhuspartists varningar på väg mot att bli besannade.

• Ändrad uppfattning och nedlagda röster ledde till att kritisk uppfattning om vindkraftparken Taggen följde kommunstyrelsens förslag till yttrande. L, SD och Åhuspartiet bildade majoritet.


Åhuspartiets Kjell-Erik Ståhl var kritisk i kommunfullmäktige 18 september 2018. Läs hela hans rapport under fliken Motioner och Yttranden. Där väljer du Yttranden.