För sakpolitik sedan 1994

Väsentligt närvarande polis bygger tillit

Känsla av delaktighet är viktig

för att människor ska må bara

Vi kan i Kristianstadsbladet, och via andra nyhetsmedier, dagligen få till oss skildringar av utanförskapets helvete och de gärningar, och ogärningar, som känslan av att inte vara delaktig kan utvecklas i. Frustration uppstår. Och en hel mollorkester av andra energisugande känslor ackompanjerar.

På Gamlegården i Kristianstad fanns för ett par decennium en väl fungerande kvarterspolis. Den organisations slogs sönder. Poliskontoret lades ned.

Skulle personal från räddningstjänst, ambulans och polis attackerats då de utfört sina humana insatser om polis ständigt funnits på plats? Om polis och boende på Gamlegården i Kristianstad fått lära känna varandra och byggt tillit?

Vi människor – med få undantag – vill känna oss delaktiga. Om inte så vill vi absolut inte bli borträknade. Det barn, den tonåring, den vuxne som inte blir sedd, uppmärksammad, lyssnad till, hamnar i – eller förskjuts till – utanförskap som innebär en för tidig död, fysiskt eller själsligt.

Läs hela debattartikeln publicerad i Kristianstadsbladet den 21 augusti! Du finner den här på sidan i listen upptill under I media

https://www.ahuspartiet.se/imedia

Lägg ned reningsverket i Arkelstorp

Satsa mer på kommunens tätorter

Arkelstorps reningsverks olämpliga placering och brist på styrning av projektet Centrala Reningsverket i Kristianstad påverkar byarna i Kristianstads kommun negativt.

Det framhöll Röetvedsbon Bo Thunell i en replik på Åhuspartiets insändare – ”Kristianantlantis” kan bli verklighet – 28 juli. Åå:s debattartikel var ett svar på insändare skrivna av Göran Samuelsson. Han uttryckte sin oro över om de vallar som ska skydda Kristianstad från översvämning håller.

Reningsverket i Arkelstorp ligger på en attraktiv fastighet vid Arkelstorpsviken med skolan som nära granne. Åhuspartiet delar helt Thunells uppfattning om att reningsverkets ska läggas ned och tomten utnyttjas på ett bättre sätt.

I vårt svar framhåller vi bland annat också att det är ”Lika viktigt som att Kristianstad växer är det att basorterna Tollarp, Degeberga, Önnestad, Fjälkinge och Arkelstorp får fler invånare. Det tryggar den kommunala närvaron med bland annat skolor och äldreboenden. En ökad befolkning ökar livskraft och stärker underlag för en fungerande kommersiell service, företagande och kollektivtrafik. Bland annat.”

Debattartikeln var införd i Kristianstadsbladet 5 augusti. Du finner den under I media!