För sakpolitik sedan 1994

Måste Kristianstads kommun bygga badhus med ”extra allt”?

Enligt gällande läroplan ska våra elever i klasserna 1-9 ges undervisning i simkunnighet och vattensäkerhet, som är en för-utsättning för godkända betyg i ämnet idrott och hälsa.

Simundervisningen får naturligtvis ett varierande upplägg beroende på elevernas skiftande förutsättningar. Exempelvis behöver ett barn som kan simma rimligen inte öva torrsim eller övervinna rädsla för kallsup. Tillgången av undervisningstid i simbassäng är avgörande för inlärandet. Vad som krävs är alltså rimligt stora undervisningsbassänger och nödiga utrymmen för omklädning och tvagning/dusch.

Härförleden braskade Kristianstadsbladets förstasidesrubrik med att ”Badhuset närmar sig en halv miljard”. I en faktaruta får läsaren veta att planeringen av ett nytt badhus, som ska ersätta Tivolibadet, avser en anläggning med sju olika bassänger, restaurang, konferenslokal (finns redan i rådhuset) och gym, allt till en beräknad kostnad av 463 miljoner.

En sakkunnig meddelar samtidigt att byggkostnaderna kan öka på grund av ”kostnadsutvecklingen på marknaden”. Artikeln säger vidare att man i planeringen av badhuset räknat med ”efterfrågade delar”.

Vi i Åhuspartiet ifrågasätter om inte man planlägger något som blir onödigt dyrt och delvis ligger utanför vad en kommun får syssla med. Vi är även tveksamma till att kommunen bara ska ha ett badhus, då det bor fler utanför än i Kristianstad.

Läs hela debattartikeln! Du finner den under en flik under rubriken I media

Bilderna i bildspelet ovan visar Åhuspartiets Kjell-Erik Ståhl i budgetdebatt i novemberfullmäktige.

Läs Kjell-Eriks skarpa rapport under Nyheter respektive under Yttranden via fliken Motioner och Yttranden!