För sakpolitik sedan 1994

Lokala partier sätter medborgarnyttan i fokus

Kristianstads ledande politiker visar sig sämst

i landet när de gäller synen på demokrati

• Kristianstads kommuns ledande politiker har medvetet agerat för att vara sämst i landet i representativ demokrati. De har fram till 31 oktober möjlighet att ta nya beslut och förbättra sin och kommunens status inför kommunvalet 2022.

• I valet 2018 tog 21 lokala och ”övriga” partier plats i fullmäktige i 17 skånska kommuner. Alltså i varannan av landskapets 33 kommuner. I landet som helhet kom lokala partier in i 140 kommuner, fyra fler än vid valet 2014.

I två debattartiklar publicerade i Kristianstadsbladet vecka 39 uppmärksammade Åhuspartiet företeelsen lokalpartier respektive de i Kristianstads kommun mandatsstora partiernas bristande vilja att låta folkviljan i dess lagligt mest utvecklade nivå få genomslag i kommunen.

Inför valet 2018 valde 27 av landets 45 största kommuner att minska antalet valkretsar. 26 av dem beslöt att hela kommunen skulle vara en valkrets. Det innebar en småpartispärr på två procent. Den lägsta.

Kristianstads kommun var den enda av de 27 som minskade till två valkretsar. Det innebar att småpartispärren blev tre procent.

En effekt av detta blev att Åhuspartiet som kom in i fullmäktige 1994 inte ställde upp i valet 2018. En annan blev att Miljöpartiet som hade fyra mandat 2014-2018 med 131 röster missade spärren. MP fick 2,76 procent.

Läs debattartiklarna i sin helhet! Du finner båda under fliken I Media.

Eller använd länk

angående lokala partier

https://www.ahuspartiet.se/intendit/editcontent/imedia/33

respektive

Kristianstads politiker sämst

https://www.ahuspartiet.se/intendit/editcontent/imedia/34