För sakpolitik sedan 1994

Åhuspartiets Kjell-Erik Ståhl i kf 16 maj:

Ansvar måste utkrävas vid misstankar om regelbrott i hanteringen av Täppetstranden

En stor fråga för oss i Åhuspartiet var beslutet om den slutliga detaljplanen för evenemangsområdet vid Täppetstranden. Förslaget har föregåtts av samråd och utställning under det senaste året.

Jag Kjell-Erik Ståhl framhöll i mitt anförande det allvarliga i den senaste veckans information i Kristianstadsbladet om att regelbrott misstänks ha begåtts av C4 Teknik vad beträffar vårdslös hantering av det känsliga strandområdet. Polisanmälan har skett från närboende intressenter.

Jag påpekade att om regelbrott begåtts måste ansvar utkrävas och korrigerande åtgärder vidtas så att ett högt förtroende kan upprätthållas för kommunens sätt att sköta området. Känslorna beträffande området och evenemangen där är starkt polariserat inte minst bland närboende, men även från Åhusbor i allmänhet. Även Hamnens intressen har naggats i kanten och här återstår det stora parkeringsproblemet att få en permanent lösning.

Åås erosionsmotion blir del

i prioriterad utredning

Kf måste vara berett investera

i brådskande åtgärder

Efter denna punkt följde de bordlagda motionerna från kommunfullmäktige 18 april.

Åhuspartiets motion – Angående erosionen av kommunens stränder – om problemet med sanderosionen utmed Åhuskusten var en. (Läs motionen på hemsidan under fliken Motioner och yttranden.)

Jag har varit i kontakt med förvaltningschefen kring detta problem. En prioriterad utredning är på gång med analys av problemet, granskning av hur problemet attackerats i omvärlden runt Östersjön och Nordsjön samt förslag till åtgärder.

Projektets innehåll, resurser och tidplan diskuterade jag då med henne och samsyn rådde mellan oss om dessa saker.

KS hade föreslagit att motionen stoppades in i denna översyn, vilket jag anslöt mig till med tillägget att projektet måste förses med en illröd flagglapp på vilken det stod ”Brådskande”. Tanken är att analysen och förslag till åtgärder skall komma från projektet redan i slutet av innevarande år.

Jag betonade även att KF-politikerna i nästa varv måste vara beredda att omfördela investeringsmedel för de brådskande åtgärderna. Detta är inga ettårs-åtgärder.

I mitt anförande passade jag även på att kåsera lite kring temat ”Havet ger och havet tar”. Sonny Modigh (Byggnadsnämndens ordf.) instämde i sitt anförande kring min syn på problemet liksom den akuta situationen.

Motion om tiggeri vållade känslomässig debatt

I en motion från SD föreslogs att förbjuda utländska medborgare att vanemässigt tigga i Kristianstads kommun vållade känslomässigt kraftig debatt. Åå höll sig utanför denna debatt och sällade sig till den dominerande delen av partierna, som föreslog avslag till motionen.

Min åsikt är att ett sådant förbud måste ha en nationell förankring, annars flyttar problemet bara vidare till andra kommuner.

Åå varnade för P-plats

under jord i centralorten

I en annan motion från M om att bygga ett underjordiskt parkeringshus under Stora Torg, varnade jag i ett anförande från att bygga ”neråt” inom Kristianstads tätort med tanke på närheten till grundvattennivån, översvämningsrisker med mera, utan rekommenderade starkt att bygga på höjden istället. Motionen avslogs.

Därefter vidtog ytterligare ett par motioner från SD med mycket känslor och tidvis högt tonläge, som bland annat renderade kraftfulla inlägg från Kf:s ordförande samt från Helene Fritzon, S. Rubrikerna löd ”Bilfri fredag” samt ”Anställ ingen som vägrar handhälsa på motsatta könet”.

Håll i sär stråk för ridning från gång/löpning/cykling

Slutligen hade jag ett kortare inlägg under ett medborgarförslag kring ridning på banvallen mellan Degeberga och Brösarp, som gick ut på vikten av att man håller isär stråk för ridning från stråk för promenad/löpning/cyk-ling.

Efter ett antal valärenden avslutades mötet framåt 18-tiden.

Fullmäktigedagen inleddes på förmiddagrn under rubriken ”Utveckling av KF”. Tyvärr innehöll den inte några påtagliga inslag som kunde falla in under denna rubrik utan behållningen var nog en ståuppshow av komikern Anna-Lena Brundin.