För sakpolitik sedan 1994

Efter 24 år lämnar Åhuspartiet den politiska scenen. Kommunfullmäktige först ut

9 oktober 2018 - är en historisk dag! Med sorgkant.

Särskilt för Åhuspartiet, dess medlemmar och sympatisörer – men också för det politiska livet i Kristianstads kommun.

Efter sex mandatperioder och 24 år med kommunfullmäktige som politisk demokratisk arena gick Åhuspartets fullmäktigeledamot Kjell-Erik Ståhl upp i talarstolen för en sista gång. Kjell-Erik var en av de 33 ledamöter som lämnade fullmäktigeförsamlingen.

Under kommande fyra år finns inte Åhusparitet med i fullmäktige. Efter införandet av den högsta av två lagstadgade småpartispärrar fann partiets styrelse det som ett utifrån befintliga personella resurser omöjligt uppdrag att i valet 9 september nå de nödvändiga tre procent av samtliga i kommunfullmäktigevalet avgivna godkända röster. Åhuspartiet ställde därför inte upp i valet.

Åhuspartiets uppdrag är dock inte slut ännu. Partiets representanter i barn- och utbildningsnämnden, tekniska nämnden, valnämnden, i styrelsen för Åhus hamn och som nämndeman i Kristianstads tingsrätt fortsätter året ut eller till deras mandatperiod går ut.

Åhuspartiet kommer även framöver att finnas kvar som organisation – även efter att plattformar för våra tankar, åsikter och förslag som fullmäktige och nämnder lämnats.

Kjell-Eriks sista rapport från fullmäktige finner du under fliken Nyheter och under Yttranden, under fliken Motioner och Yttranden. Han redovisar i den en del av vad Åhuspartiet gjort och åstadkommit under de 24 åren.