För sakpolitik sedan 1994

Debattartikel i KB om vallar, CRV och beslut som kf skulle tagit

Om de vallar som skyddar den utökade, en gång på Allön byggda, staden Kristianstad i Vattenriket riskerar kommunens centralort att bli en ny och tvivelsamt önskad sevärdhet från båt, ”Kristianatlantis”.

I debattartiklar i Kristianstadsbladet hyser Göran Samuelssons bland annat farhågor om vallskyddets mothållighet och pumpanordningarnas förmåga. Han ger exempel på nyligen inträffade översvämningar nere i Europa och vill se politiskt ledarskap i Kristianstads kommun för att motverka, bokstavligen hålla emot, att likartade katastrofer inträffar här.

Hans uppfattningar stämmer väl med de som jag och andra Åhuspartister i olika sammanhang framfört. I en debattartikel i Kristianstadsbladet lyfter jag en av de delar som Samuelsson tar upp: Centrala Reningsverkets olämpliga placering.

Mina åsikter är kända bland annat i tekniska nämnden som jag var en del av 2014-2018. Vid nämndens näst sista sammanträde 2018 påtalade jag bland annat:

• att Centrala Reningsverket i Kristianstad ligger dåligt till vid en översvämning

• att förstudier bör redan nu sättas igång för planering av en säker placering för ett nytt reningsverk som ersättning till CRV "efter 2050".

• att föreslagen om- och tillbyggnad av CRV är viktig och nödvändig

• att beslutet om investeringen, beräknad till 535 miljoner kronor, borde föras till kommunfullmäktige för beslut, i enlighet med kommunallagen eftersom det var ett beslut av principiell betydelse.

Min debattartikel i KB var införd 28 juli. Läs den i sin helhet. Du finner den ovan under fliken I media.

Läs också min rapport och min protokollsanteckning från sammanträdet i tekniska nämnden 8 november 2018. Du finner dem via länken Tekniska nämnden 8 november 2018 – Planera redan nu för nytt reningsverk på säker mark och också ovan under fliken Yttranden.

2021 07 28

Åke Hultqvist