För sakpolitik sedan 1994

Åhuspartiet ser nu framåt, mot ljusa tider

1 juli 2021

Nu vänder det!

Nu är det ljusare tider.

I runt 16 månader har ett virus´ spridning orsakat lidande, sjukdom och död. Onödigt många har drabbats i en av en pandemi oförberedd värld. Vaccinationer mot Covid19 har nu skett i sådan omfattning att restriktioner av olika slag kan tas bort eller minska. Fortsatt gäller att ta ansvar för sig själv och medmänskligt för andra. Smittan ska stoppas.

Tiderna blir ljusare för det sociala livet. Möten och aktiviteter som vi varit vana vid och som bidragit till utbyte av glädje och kunskap kan allt eftersom återupptas.

Åhuspartiets mötesverksamhet, som varit på ”stand by” sedan mars 2020, rullar igång igen i höst. Det är efterlängtat och välkommet, av fler än medlemmarna. Intresset för Åhuspartiet, och vad vi gör eller vad som sägs vi ”borde” göra, visar sig allt oftare.

Oro, och diverse ”affärer” i Kristianstads kommun, kan eventuellt ligga till grund för att allt fler människor spontant under våren ”velat tala Åhuspartiet” med mig. Det senare är glädjande! Att partiet saknas och behövs i kommunpolitiken nämns allt oftare. Naturligtvis har de rätt som tycker så. Åhuspartiet borde vara en invald aktiv del där. Som tidigare.

Nu ser vi framåt.

Hemsidan som du nu läser ska oftare aktiveras. Jag lovar. Sidan har allt för länge präglats av sorgligheter och död. Saknaden av partikamrater och vänner finns självfallet kvar, men minnesorden går nu att läsa på annan plats än på partiets öppningssida. Ett mål är att verksamheten inom partiet ska vara så omfattande att nyheterna blir så många att de inte åldras på öppningssidan.

Tack till dig som söker dig hit. Tack för ditt tålamod.

Är du intresserad av Åhuspartiet och vad vi gör är du välkommen att kontakta mig eller någon annan i styrelsen. Kanske vill du vara med och bidra till att göra Kristianstads kommun bättre?

Välkommen!

Åke Hultqvist

Grundare av Åhuspartiet och styrelseledamot

0707 35 42 42

Du finner minnesord om våra partivänner Elmer Berggren, Barbro Barnestam och Anders Björklund under Nyheter.

Minnesord publicerade i Kristianstadsböadetom Anders Björklund finns under vinjetten I media.