För sakpolitik sedan 1994

Åhuspartiet ställer inte upp i höstens val

Vid Åhuspartiets styrelse- och föreningsmöte tisdagen den 6 mars togs ett historiskt beslut i full enighet:

Åhuspartiet ska inte delta i valet till kommunfullmäktige den 9 september!

Beslutet grundas på det faktum att antalet medlemmar som kan delta i en valrörelse är för lågt sett till uppgiften som ska klaras av för att nå mandat. Åhuspartiet måste nå som lägst tre procent av samtliga godkända röster i Kristianstads kommun.

I riksdagsval och landstings-/regionval finns sedan tidigare spärr om lägsta röstandel för att få mandat och tillträde till riksdagsplats- eller plats i landstings-/regionfullmäktige. Genom en ändring i vallagen har en småpartispärr också införts på kommunal nivå. Ändringen gäller från höstens val.

I Kristianstads kommun tog de stora partierna i höstas beslut som innebär att den högre av två möjliga småpartispärrar ska gälla. I beslutet ingick en minskning av antalet valkretsar från tre till två. För två eller fler valkretsar gäller spärr på tre procent. Om beslutet istället varit att kommunen skulle bestå av en valkrets hade småpartispärren varit den lägsta, nämligen två procent.

Dessutom tog en majoritet beslut om att minska antalet ledamöter i kf från 71 till 65. Detta försvårar ytterligare för mindre partier.

Åhuspartiet var vid valet 2014 det lokala kommunparti i Sverige som fick mandat på lägst andel röster, nämligen 1,20 procent. Med den vallag som gällde då och tidigare hade vi framgång i vår hemmavalkrets, där Åhus- och Yngsjöområdet finns. I allt fick partiet då 621 röster. För att nå tre procent 2018 behövs bortåt 1800 röster, vilket vi inte bedömer är realistiskt att uppnå.

I de sex val som vi deltagit sedan 1994 och fått över tre procent har förutsättningarna på flera sätt varit annorlunda.

Vi i Åhuspartiet som har kommunala förtroendeuppdrag fortsätter så länge uppdraget gäller. Partiet som sådant kommer därefter att finnas kvar.

På olika sätt har vi gjort det tydligt och flaggat för att vi behöver blir fler engagerade medlemmar för att kunna föra det i kommunen så oerhört viktiga Åhus- och Yngsjöområdets talan i frågor som har med kommunala angelägenheter att göra. Vi har inte nått fram på det sätt vi önskade.

Vi i Åhuspartiet har dock mötts av uttalanden och reaktioner om att vi som fristående kraft, bortom och som fristående motkraft till de traditionella partierna, på olika sätt behövs i politiken såväl då det gäller vår bas i Åhus- och Yngsjö-området som för kommunen i övrigt.

Tack för stöd, intresse och engagemang! Hör gärna av er med era synpunkter, tankar och tips om frågor som är kommunalt viktiga. Vi i Åhuspartiet jobbar vidare.

Åke Hultqvist

En av Åhuspartiets fyra grundare