För sakpolitik sedan 1994

Åhuspartiet sörjer och saknar

Ordföranden Helen Löndahl har

hastigt och oförklarligt gått bort

Helen Löndahl, Åhuspartiets ordförande, gick bort onsdagen den 10 november 2021. Helen insjuknade hastigt och hennes liv gick inte att rädda. Hon blev 64 år.

Det är chockartat och overkligt att Helen inte längre finns ibland oss. Det är oerhört svårt att ta in.

Åtta dagar efter att hon välkomnade till Åhuspartiets novembermöte på Åhusgården är hon själsligen och oåterkalleligt borta. Det är ofattbart. Hennes ande, och anda, kommer dock att leva kvar genom våra tankar och de minnen och de avtryck hon gett genom sitt sätt att vara.

Helen var en vänlig, positiv och hjälpsam person och en stor djurvän. Hon såg andra och var snar till att ge en hjälpande hand, oftast båda två. Hon var en välvillig, förstående människa med gott medmänskligt och kännande hjärta.

Helen var öppen för att finna nya lösningar, när det fanns bärande argument för det. Hon såg till sak, till det sakliga, inte till vem som framförde ett förslag eller tanke. Innehållet och nyttan var vägledande. Hon var alltså en genuin sakpolitisk Åhuspartist.

Helen kom tidigt med i Åhuspartiet. Hon blev medlem 1995, ett år efter partiets bildande och första kommunfullmäktigeval. Hon stod på valsedeln i kommunvalet första gången 1998. Hon valdes in som ersättare i styrelsen 1999 och blev Åhuspartiets representant och ordinarie ledamot i Kultur- och fritidsnämnden efter valet 2002.

Vid årsmötet 2019 valdes Helen som den första kvinnan i Åhuspartiets historia till dess ordförande.

Nu är den tiden förbi. Jag och övriga partimedlemmar är tacksamma för att du Helen var den du var och att vi fått förmånen att få arbeta tillsammans med dig. Du är djupt och innerligt saknad av oss alla.

Våra varma tankar går till din familj, Thomas, dina barn och barnbarn. Tack för att ni delade med er av Helen!

Åhus 2021 11 12

Åke Hultqvist, en av Åhuspartiets grundare

… … …