För sakpolitik sedan 1994

Resultat av vår politik

Likaså bidragit till att undanröja ett olagligt beslut om inrättande på kommunens bekostnad av ett vitryskt handelskontor i Kristianstad. Båda dessa beslut låg bortom den kommunala kompetensen, alltså vad en kommun har rätt att göra.
Fått stopp på förslaget att bebygga Åhus Idrottsplats med flerfamiljshus. Åhus Idrottsplats är fortsatt en viktig plats för fri idrott och fotboll, särskilt för flickor.
Fått kommunen att bygga om och ta över skötseln av Åvägen på Äspet i Åhus.