För sakpolitik sedan 1994

Våra politiker

Kjell-Erik Ståhl Kommunfullmäktige
Kristianstads kommuns Klimatberedning (ledamot)
Hamn- och stuveribolagets styrelse (ledamot)
Lindéns, Fr Nilssons Eftr AB (suppleant)
Förtroendeman Sparbanksstiftelsen 1826
044 24 36 11 kjell-eriks@ahuspartiet.se
Åke Hultqvist Kommunfullmäktige (ersättare)
Tekniska nämnden (ersättare)
044-35 42 42 akeh@ahuspartiet.se
Barbro Barnestam Barn- och utbildningsnämnden (ersättare)
Kyrkofullmäktige (ledamot)
044 24 30 75 barbrob@ahuspartiet.se
Ann Ahlenius Valnämnden, ledamot 044 24 73 53 anna@ahuspartiet.se
Krister Olsson Nämndeman, Tingsrätten 044 24 06 36 acol4904@hotmail.com
Saga Svensson Kyrkoråd (ledamot)
+ Kyrkofullmäktig
044 24 15 57 sagas4515@gmail.com
Rosa Mattiasson Kyrkofullmäktige (ersättare) 044 24 07 88 rosa.mattiason@hotmail.com