För sakpolitik sedan 1994

Våra politiker

Kjell-Erik Ståhl • Kommunfullmäktige – mandatet gick ut vid sista sammanträdet, vilket hölls 9 oktober 2018

• Hamn- och stuveribolagets styrelse (ledamot)– mandatet gick ut vid sista sammanträdet 2018
• Lindéns, Fr Nilssons Eftr AB (suppleant)– mandatet gick ut vid sista sammanträdet 2018
•Förtroendeman Sparbanksstiftelsen 1826
• Kristianstads kommuns Klimatberedning 2014-2017 (ledamot)
044 24 36 11 kjell-eriks@ahuspartiet.se
Åke Hultqvist Kommunfullmäktige (ersättare) – mandatet gick ut vid sista sammanträdet, vilket hölls 9 oktober 2018
Tekniska nämnden (ersättare)– mandatet gick ut vid sista sammanträdet, vilket hölls 13 december 2018
044-35 42 42 akeh@ahuspartiet.se
Barbro Barnestam Barn- och utbildningsnämnden (ersättare) – mandatet gick ut vid sista sammanträdet, vilket hölls 5 december 2018 044 24 30 75 barbrob@ahuspartiet.se
Ann Ahlenius • Kommunfullmäktige (ersättare) – mandatet gick ut vid sista sammanträdet, vilket hölls 9 oktober 2018
• Valnämnden, ledamot
044 24 73 53 anna@ahuspartiet.se
Krister Olsson Nämndeman, Tingsrätten 044 24 06 36 acol4904@hotmail.com