För sakpolitik sedan 1994

Våra politiker

Åke Hultqvist Kommunfullmäktige (ersättare) – mandatet gick ut vid sista sammanträdet, vilket hölls 9 oktober 2018 Tekniska nämnden (ersättare)– mandatet gick ut vid sista sammanträdet, vilket hölls 13 december 2018 0707 35 42 42 akeh@ahuspartiet.se