För sakpolitik sedan 1994

Våra politiker

Barbro Barnestam Barn- och utbildningsnämnden (ersättare) – mandatet gick ut vid sista sammanträdet, vilket hölls 5 december 2018. Barbro dog 13 januari 2021.