För sakpolitik sedan 1994

Våra politiker

Ann Ahlenius • Kommunfullmäktige (ersättare) – mandatet gick ut vid sista sammanträdet, vilket hölls 9 oktober 2018. • Valnämnden, ledamot. 2015-2018.