För sakpolitik sedan 1994

Våra politiker

Ann Ahlenius • Kommunfullmäktige (ersättare) – mandatet gick ut vid sista sammanträdet, vilket hölls 9 oktober 2018 • Valnämnden, ledamot 044 24 73 53 anna@ahuspartiet.se