För sakpolitik sedan 1994

Nyheter

Vattenhot på marsfullmäktige - och ämne på informationsmöte i Åhus 26 april

Vatten är en rikedom, rent och i för situationer lämpliga och önskade mängder.

När klimatet förändras och skyfallen blir fler och häftigare blir vattnet ett hot. För Kristianstads kommun med sitt Vattenrike är hotet från vattnet flera. Stora delar av kommunens centralort Kristianstad ligger under havets yta. Även andra delar kan drabbas hårt av översvämningar.

På kommunfullmäktige 15 mars gavs information om skydd mot översvämningar.

26 april bjuder Åhuspartiet in till allmänt informationsmöte på Åhus Bowling kl 19.00. Kvällens ämne är Får vi behålla våra vidsträckta stränder i Åhus och Yngsjö?

Åhuspartiets ordförande landskapsvetaren Jan Olsson belyser situationen i ord och bild. Då är du välkommen att lyssna och ställa dina frågor!

Läs Jannes rapport från marsfullmäktige under rubriken Yttranden.

Åhuspartiets dag i fullmäktige med sex motioner på dagordning

Sex egna motioner, en fråga om chefstillsättning på C4 Teknik borde vänta till utredningen om bolagisering av VA-verksamehten var klar och stöd till moderatmotioner.

Jan Olsson hade en aktiv dag i kommunfullmäktiges talarstol 19 januari.

Vid kommenterandet av moderatmotionen om ”Inrätta fler praktikveckor i skolan” föreslog han att kommunen här skulle skapa en ”Kristianstadsmodell” där stöd ges för ett företag som verkligen visar framfötterna för att utveckla och organisera/strukturera utbildningsprogram för elever. För att ge dem grundkunskap och insikt i företagandet.

Läs Jannes rapport från fullmäktige under Yttranden.

Behåll entreprenadupphandlare inom C4 Tekniks organisation – Kristianstadsbladet 14 december 2015

På tisdag 15 december ska kommunfullmäktige i Kristianstad besluta i ett ärende om ”Åtgärdsplan inköpsprocessen” där tre upphandlartjänster från C4 Teknik föreslås överföras till kommunledningskontoret, KLK. Detta ärende berör, påverkar och kan styra och störa verksamheten påtagligt inom C4 Teknik framöver. C4 Teknik är den förvaltning som Tekniska nämnden har som sitt ansvarsområde. Detta till trots har inte nämnden fått möjlighet att yttra sig i en påverkande fråga som den rätteligen borde fått göra.

Att flytta C4 Tekniks upphandlare organisatoriskt, arbetsmässigt och fysiskt till en kommuncentral upphandlingsenhet på KLK riskerar att bli en björntjänst. Upphandlarna bör fortsatt tillhöra C4 Teknik och finnas fysiskt på förvaltningen. Även om de inte organisatoriskt ingår i en trolig, i övrigt övergripande, upphandlingsenhet på KLK kan effektiviserande samordningar, kloka utbyten och samarbeten nås.

Från Åhuspartiets sida uppmanar vi fullmäktiges ledamöter att besluta att C4 Tekniks självständiga upphandlingsorganisation ska finnas kvar.

Läs hela debattartikeln under I media