För sakpolitik sedan 1994

Nyheter

Åhuspartiet räddade ovetande kf-församling från att gå emot beslut från länsstyrelse och Miljödomstol

Med ett tilläggsyrkande från Åå räddades kommunfullmäktige från att gå emot ett förbud som länsstyrelsen tagit med instämmande av Mark- och Miljödomstolen gällande att använda Strandvillans parkering som uppställningsplats för husbilar.

”Räddningen” skedde vid besvarandet av en av de tre Åhuspartimotioner som fanns på dagordningen, ”Nu måste kommunen anpassa sig till turismens utveckling.”

Vi anser att kommunen tagit frågan på allvar och att husbilssituationen får en bra lösning. Även på de två andra motionerna fick vi tillfredsställande svar.

• En skateboardpark är ”på gång” i Åhus

Rondell i Yngsjö fick nej från Trafikverket, men trafiksäkerheten kan kanske förbättras genom annan åtgärd

Läs Jannes rapport under Yttranden!

Miljöavgift på transporter kan ge 800 000 kronor för bättre miljö

800 000 kronor!

Så mycket pengar kan ett införande av interna miljöavgifter på Kristianstads kommuns transporter leda till.

Det framgår av ett förslag som kommunens Klimatberedning har tagit fram. Pengarna som en miljöavgift på miljöbelastande transporter ger kan användas för välmotiverade projekt inom miljöområdet i Kristianstads kommun.

De mest miljöbelastande transportslagen – exempelvis flyg – får högst miljöavgift. De miljövänligaste – exempelvis elbilar, cykeltransporter och dylika – däremot ingen avgift.

System med interna miljöavgifter finns redan infört i vissa kommuner med god styreffekt. Bland dessa finns Göteborg.

Läs Kjell-Eriks intresanta rapport om Klimatberedningen och hans arbete där!

Du finner rapporten under Motioner och Yttranden, och väljer sedan Yttranden och anteckningar.

Ofrånkomlig höjd vattennivå hotar staden Kristianstad och även bebyggelsen i stora delar av Åhus och Yngsjö.

Ska hotet om höjt vattennivå tas på djupaste allvar – eller ska vi tillåta att ett alltmer återvunnet vattenlandskap blir ett problem som stjälps över på kommande generationer?

Se inspelningen från landskapsvetare Jan Olssons föredrag Får vi behålla våra vidsträckta stränder i Åhus och Yngsjö? på Åhuspartiets informationsmöte på Åhus Bowling 26 april 2016. Han redogjorde bland annat för hur klimatet genom istider påverkat landskapet till situationen idag.

Vad kan göras för att hålla stånd mot vattnet? Vad kan göras för att stränderna ska kunna behållas? Vid informationsmötet som arrangerades av Åhuspartiet gav Jan Olsson genom sin historiska framställning förslag på åtgärder.