För sakpolitik sedan 1994

Nyheter

Stora partier gör det svårt för små partier komma in i kommunfullmäktige

– Kan bli spiken i kistan för Åhuspartiet!

Så sa Åhuspartiets fulllmäktigeledamot Kjell-Erik Ståhl när kommunfullmäktige i Kristianstad onsdagen den 20 september behandlade ärendet om antalet valkretsar som ska finnas i kommunen från valet 2018.

Partierna i majoritet – Socialdemokraterna, Liberalerna och Centern – samt Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet yrkade alla på två valkretsar. Det innebär att den högsta småpartispärren gäller. För att få mandat i fullmäktige krävs att ett parti måste få tre procent av de godkända rösterna.

Åhuspartiet, Kristdemokraterna, Miljöparitet och Moderaterna yrkade på en valkrets. Då hade småpartispärren blivit två procent.

För att ytterligare försvåra för små partier att komma in i fullmäktige beslöt de styrande partierna – S, L och C – att antalet ledamöter ska minska från 71 till 65. Här yrkade Moderaterna och SD på 61 ledamöter. KD, MP, V och Åå ville samtliga behålla 71 mandat.

Åhuspartiet har efter valet 2014 ett mandat i kf. då fick Åå 1,20 procent av de godkända rösterna.

Läs Kjell-Erik Ståhls rapport från fullmäktige under fliken Yttrande.

Läs även Åhuspartiets debattartikel om avdemokratiseringen av kommunfullmäktige underI Media

Åhuspartiet tidigt aktivt bevara stranden på Äspet – Besök Bevarastranden.NU

Stranden söder om Revhaken på Äspet i Åhus äts ut av vågorna och sköljs bort. Längs långa sträckor finns ingen sandstrand längre att gå på.

Värnet som ingick i den så kallade Per Albin-linjen under andra världskriget är nu underminerat. C4 Teknik varnar på skylt för risk att vid underströmmar sugas in under betongfundamentet och fastna.

Åhuspartiet har sedan partiets start 1994 vid åtskilliga tillfällen lyft fenomenet med havets tärande på våra stränder och framfört krav på åtgärder.

En motion inlämnad till Kristianstads kommun 8 november 2016 besvarades vid kommunfullmäktiges majsammanträde i år. Åhuspartiets fullmäktigeledamot Kjell-Erik Ståhl påtalade vikten av att åtgärder görs skyndsamt.

Stranden närboende och andra intressenter har på ett förtjänstfullt sätt – bland annat genom facebooksidan https://www.facebook.com/pg/bevarastranden – aktiverat problemet. De aktiva har skickat brev till kommunpolitiker i samtliga partier och bland flera frågor undrat: Vad har du gjort?

Kjell-Erik Ståhl har redogjort för sitt och Åhuspartiets ageranden, vilka också finns att läsa på denna hemsida. Se Här till höger samt under fliken Motioner och Yttranden

Besök Bevara stranden.NU och läs på länken https://www.facebook.com/pg/bevarastranden/posts/?ref=page_internal

Vad är politiskt passligt när nya taxor för VA, Vatten och Avlopp, nu ska tas i Kristianstads kommun för 2017?

Ska de som bygger nytt få sina anläggningsavgifter subventionerade genom att andra ska betala mer för det vatten som de förbrukar?

Ska ett taktiskt beslut riskera att skattebetalarna i Kristianstads kommun till följd av för lågt satta avgifter åter får med skattemedel betala det som enligt lag ska avgiftsfinansieras?

Åhuspartiet anser att taxorna i var tid ska spegla de verkliga produktionskostnaderna. Kostar det x tusen kronor att anlägga VA till en villa/flerfamiljshus/industri så ska nybyggaren betala denna engångsavgift. Likaså ska brukningsavgifterna för de vattentjänster som abonnenter drar nytta av betalas i förhållande till dessas produktionskostnader.

Läs Åhuspartiets inställning bland Yttranden och anteckningar under Motioner och Yttrande Tekniska nämnden 8 september 2016 – Kf förslås i taxa beakta lag 20 år efter Åhuspartiet påtalade lagbrott respektive under I media Vi motsätter oss taktisk subvention – Kb 20160831