För sakpolitik sedan 1994

Nyheter

Med Helen har Åhuspartiet fått sin första kvinnliga ordförande

Helen Löndahl valdes vid Åhuspartiets årsmöte 12 mars på ÅhusGården till partiets ordförande fram till årsmötet 2020. Helen är den första kvinnan på posten efter 25 år med manliga företrädare. Helen efterträder Roland Persson som för två år sedan tog hand om ordförandeskapet efter dåvarande ordföranden Jan Olssons plötsliga bortgång.

Med Helen som ordförande innehas tre av styrelsens fyra viktiga funktionärsposter av kvinnor. Kassören Lisbeth Svensson, sekreteraren Eva Svensson samt vice ordföranden Krister Olsson fick samtliga förnyat förtroende, vilket inte var någon överraskning.

Krister tackade på styrelsens vägnar avgående ordföranden Roland Persson, som ombett sig omval.

– Du fick ta över ordförandeskapet när vår dåvarande ordförande Jan Olsson hastigt lämnade oss. Du har på ett tryggt och bra sätt skött ordförandeskapet, berömde Krister och lämnade över en bukett blommor.

Krister tackade också tre representanter för deras insatser i den kommunala politiken, i de uppdrag som de lämnade efter förra årets kommunalval. Efter införandet av en småpartispärr på tre procent beslöt ju Åhuspartiet att inte ställa upp.

Kjell-Erik Ståhl har varit partiets ledamot i kommunfullmäktige.

– Du har haft många fina inlägg i talarstolen. Du har stått på barrikaden för Åhuspartiet. Du har haft bra debattinlägg i Kristianstadsbladet och har en vass penna, framhöll Krister.

Barbro Barnestam har fram till 2017 arbetat inom den kyrkliga verksamheten för Åhuspartiet.

– Du har suttit i Barn-och utbildningsnämnden i många år. Du har varit partiets sekreterare under lång period, ordnat möten och ansvarat för kallelser och fika, sa Krister när han tackade.

Han lämnade över en bukett blommor till Kjell-Erik och Barbro och också till Åke Hultqvist:

– Du är mister Åhuspartiet och var med och bildade partiet. Du är alltid framåtsträvare. Du har suttit i Tekniska nämnden. Du har alltid nya visioner och jobbar hårt för partiet. Jag önskar att fler i samhället hade samma driv.

Modet fanns att ta höjd taxa, men avsiktligt "felpris" upptäcktes inte

Inför tekniska nämndens sammanträde 16 maj frågade Åhuspartiets Åke Hultqvist i en debattartikel i KB om ledamöterna hade mod att höja VA-taxan - eller om de var fegisar som sina föregångare.

De var inga fegisar! De tog ett klokt och nödvändigt beslut!

I en uppföljande debattartikel redovisar Åke varför han av pedagogiska skäl redovisade ett "framtida" pris på vad en liter vatten kostar! Den medvetna "tokigheten" har inte kommenterats av någon, varken i nämnden eller av annan.

Kan detta ses som att ledamöter inte läser och reflekterar tillräckligt! Eller?

Läs hela debattartikeln under I media!

Har nya tekniska nämnden mod att höja VA-taxorna?

Fegisar!

Åhuspartiets Åke Hultqvist konstaterade under förra mandatperioden att andra partiers ledamöter och ersättare i tekniska nämnden inte hade modet att höja VA-taxorna efter behov. Frågan är om den nya TN under sitt sammanträde 16 maj inser att de måste höja?

Frågan ställs av Åke i en debattartikel i Kristianstadsbladet 15 maj.

Läs hela debattartikeln under fliken I media!

Så här inleds texten i Bladet:

Inser nuvarande teknisk nämnd i Kristianstads kommun genom handling det behov av taxehöjning som tidigare nämnd inte tillät sig att visa? Det undrar Åke Hultqvist, Åhuspartiet, inför torsdagens beslut om taxan för 2020.

På torsdag 16 maj ska tekniska nämnden ta beslut om VA-taxan för 2020. Feghet/brist på mod av förra nämnden innebar att taxan blev alltför låg. Skattekollektivet har därför fått betala för det underskott som det lett till istället för de som nyttjat vattentjänsterna.

Under en treårsperiod ska intäkter från brukningsavgifterna täcka kostnaderna för VA-verksamheten. Häri ingår utöver produktion, leverans och omhändertagande av vatten med diverse innehåll också bland annat underhåll och utbyte av befintligt ledningsnät. Helst i takt med behovet och önskvärt innan brister uppstår. De drabbade av förorenat vatten i Everöd och grannorter 2015 vet vilka konsekvenser och ingrepp på hälsa och dagliga rutiner som det kan bli när det oönskade inträffar.