För sakpolitik sedan 1994

Nyheter

Åhuspartiet är i sorg och saknad – Elmer, Barbro och Anders har gått bort

• Elmer Berggren ­ 28 december 2020

• Barbro Barnestam ­ 13 januari 2021

• Anders Björklund ­ 20 januari 2021

Inom loppet av 22 dagar har tre för Åhuspartiets arbete och utveckling oerhört betydelsefulla och lojala medlemmar tagit sina sista andetag. Vi saknar dem och minns dem, var och en, med tacksamhet och glädje för de fina personer de var.

Sorgen är stark.

Saknaden stor och svårbeskrivlig.

Tacksamheten för att fått lära känna dem och fått arbeta tillsammans med dem är mäktig och, för mig, till tårar känslofylld.

Minnena är många och berikande.

Den påverkan och de avtryck de gjort i sina politiska gärningar inom Åhuspartiet, Kristianstads kommun och Åhus församling är omfattande och betydelsefull.

Elmer Berggren, 19 juli 1937­ – 28 december 2020

Elmer kom tidigt med i Åhuspartiet. Efter valet 1998 hade vi som vågmästare i den nybildade majoriteten förhandlat till oss bland annat en plats i byggnadsnämnden. Frågan var vem bland medlemmarna som var bäst lämpad att föra partiets talan där.

Styrelsen enades enkelt om att sjukhusfysikern Elmer var den som skulle tillfrågas. Han ringdes upp under sittande styrelsemöte. Elmer tackade ja, på direkten. Han var sedan Åhuspartiets representant i byggnadsnämnden under fyra mandatperioder, 1998-2014, som ersättare eller ledamot.

Han var under några år ersättare i Åhuspartiets styrelse och än fler år i partiets valberedning.

Barbro Barnestam, 1 december 1942 ­– 13 januari 2021

Barbro och maken Roy blev medlemmar i partiet 2003. Barbro blev invald i styrelsen året därpå och fick där axla rollen som sekreterare. Den var hennes till 2018. 2004-2006 var Barbro partiets representant i Ledningsgruppen för Agenda 21. Detta hennes första uppdrag för partiet i Kristianstads kommun följdes av arbete i bland annat Integration-Arbetsmarknadsnämnden, och slutligen med två mandatperioder, 2010-2018, i Barn- och Utbildningsnämnden.

Barbro var under en period nämndeman i Kristianstads tingsrätt. Under flera år representerade hon Åhuspartiet i det kyrkopolitiska arbetet i Åhus församling, i kyrkofullmäktige och som ersättare i kyrkorådet.

Hon satt i Åhuspartiets styrelse till årsmötet 2019.

Anders Björklund, 18 december 1941 –­ 20 januari 2021

Anders anslöt till Åhuspartiet ett par månader efter att det blivit officiellt att partiet bildats, februari 1994. Han var ledande företrädare för Åhuspartiet från 1994-2014, med några års undantag. Han var ledamot i kommunfullmäktige och/eller ersättare i kommunstyrelsen.

Anders har suttit i Åhuspartiets styrelse alla år sedan troligen 1995. Han har varit partiets ordförande under drygt ett decennium. Han efterträdde mig 2004 och lämnade över klubban till Jan Olsson 2015.

Anders betydelse och engagemang för och i Åhuspartiet har under åren varit enorm. Svår att överskatta, lätt att uppskatta

Anders är den person personligen jag arbetat mest och närmast med för att utarbeta och föra fram Åhuspartiets sakpolitiska politik. Särskilt nära och aktiva var vi under partiets första mandatperiod, i fullmäktige 1994-98, men också därefter.

Jag saknar er alla: Elmer, Barbro och Anders!

Tack för att ni funnits och för att ni var de ni var!

Med kärlek och i minne!

Åke Hultqvist, en av Åhuspartiets grundare

Not. Uppdragsbeskrivningarna kan ha sina brister, årtalen sina felaktigheter. De är de bästa jag i skrivande stund kan förmedla.

Texten publicerads på hemsidan 21 januari 2021

Med Helen har Åhuspartiet fått sin första kvinnliga ordförande

Helen Löndahl valdes vid Åhuspartiets årsmöte 12 mars på ÅhusGården till partiets ordförande fram till årsmötet 2020. Helen är den första kvinnan på posten efter 25 år med manliga företrädare. Helen efterträder Roland Persson som för två år sedan tog hand om ordförandeskapet efter dåvarande ordföranden Jan Olssons plötsliga bortgång.

Med Helen som ordförande innehas tre av styrelsens fyra viktiga funktionärsposter av kvinnor. Kassören Lisbeth Svensson, sekreteraren Eva Svensson samt vice ordföranden Krister Olsson fick samtliga förnyat förtroende, vilket inte var någon överraskning.

Krister tackade på styrelsens vägnar avgående ordföranden Roland Persson, som ombett sig omval.

– Du fick ta över ordförandeskapet när vår dåvarande ordförande Jan Olsson hastigt lämnade oss. Du har på ett tryggt och bra sätt skött ordförandeskapet, berömde Krister och lämnade över en bukett blommor.

Krister tackade också tre representanter för deras insatser i den kommunala politiken, i de uppdrag som de lämnade efter förra årets kommunalval. Efter införandet av en småpartispärr på tre procent beslöt ju Åhuspartiet att inte ställa upp.

Kjell-Erik Ståhl har varit partiets ledamot i kommunfullmäktige.

– Du har haft många fina inlägg i talarstolen. Du har stått på barrikaden för Åhuspartiet. Du har haft bra debattinlägg i Kristianstadsbladet och har en vass penna, framhöll Krister.

Barbro Barnestam har fram till 2017 arbetat inom den kyrkliga verksamheten för Åhuspartiet.

– Du har suttit i Barn-och utbildningsnämnden i många år. Du har varit partiets sekreterare under lång period, ordnat möten och ansvarat för kallelser och fika, sa Krister när han tackade.

Han lämnade över en bukett blommor till Kjell-Erik och Barbro och också till Åke Hultqvist:

– Du är mister Åhuspartiet och var med och bildade partiet. Du är alltid framåtsträvare. Du har suttit i Tekniska nämnden. Du har alltid nya visioner och jobbar hårt för partiet. Jag önskar att fler i samhället hade samma driv.

Modet fanns att ta höjd taxa, men avsiktligt "felpris" upptäcktes inte

Inför tekniska nämndens sammanträde 16 maj frågade Åhuspartiets Åke Hultqvist i en debattartikel i KB om ledamöterna hade mod att höja VA-taxan - eller om de var fegisar som sina föregångare.

De var inga fegisar! De tog ett klokt och nödvändigt beslut!

I en uppföljande debattartikel redovisar Åke varför han av pedagogiska skäl redovisade ett "framtida" pris på vad en liter vatten kostar! Den medvetna "tokigheten" har inte kommenterats av någon, varken i nämnden eller av annan.

Kan detta ses som att ledamöter inte läser och reflekterar tillräckligt! Eller?

Läs hela debattartikeln under I media!