För sakpolitik sedan 1994

Nyheter

Kraftfull detaljerad kritik riktad mot brister i badhusunderlaget

Åhuspartiets Kjell-Erik Ståhl yrkade återremiss

När Kommunfullmäktige i Kristianstad 15 april behandlade förslaget till nytt badhus i Kristianstad yrkade Åhuspartiets Kjell-Erik Ståhl på återremiss. Han hade då inlett sitt anförande i talarstolen med att Kristianstad behöver ett nytt badhus och det ganska snart.

Han redovisade dock ett stort antal invändningar mot brister i beslutsunderlaget och lyfte även en del farhågor. Badhusprojektet borde drivits som ett eget aktiebolag.

Kjell-Eriks huvudpunkter, som också utvecklades i en protokollsanteckning, i kritiken var:

Bristfälligt beslutsunderlag utan detaljbeskrivning och ekonomiskt kalkyl- och prognosunderlag – utom för de fullmäktigeledamöter som inte ingår i kommunstyrelsen och där fått handlingar med bättre beskrivning

Ospecificerad investeringskalkyl – uppenbart underskattad och inte uppgjord enligt försiktighetsprincipen

• Samtliga kostnader för nödvändiga kringinvesteringar som föranleds av badhusets placering tas inte med i den totala kalkylen. Det talar för att den totala investeringskostnaden med råge överstiger 500 Mkr när projektets sista faktura är betald

• Den årliga kostnaden i driftbudgeten kommer därmed att vara underskattad med cirka 5 Mkr. (60 Mkr i stället för 54,5 Mkr), på grund av att avskrivningar och finanskostnaderna utgör 30-32 Mkr.

Intäktssidan präglas av ett icke obetydligt mått av önsketänkande och förhoppningar. Kalkylen är inte uppgjord efter försiktighetsprincipen. Baksmälla riskeras.

• Kommunens årliga kostnad för badhuset riskerar att öka från antagna 20 Mkr till cirka 30 Mkr

• Åhuspartiet anser att hela badhusprojektet borde bedrivits i en egen juridisk person i form av ett aktiebolag (Kristianstad Badhus AB) med tydligt eget ansvar och egen ekonomi

Läs Kjell-Eriks återremiss och protokollsanteckning under Yttranden

Bör Åhus- och Yngsjöbor acceptera en ”nedläggning” av Åhuspartiet?

Än är det inte försent för Åhusbor, Yngsjöbor och andra i tal och gärning visa att det är viktigt att det finns ett självständigt agerande, ärligt och aktivt sakpolitiskt lokalt parti, med oegennyttiga företrädare, i Kristianstads kommun.

Kristianstadsbladets opinionsundersökning i januari 2018 gav ett väljarstöd på 0,2 procent för Åhuspartiet. Ett väldigt lågt stöd! Särskilt som förutsättningarna för att få mandat i fullmäktige i Kristianstads kommun från och med höstens val är tre procent.

Inom Åhuspartiet bedömer vi utifrån tidigare skevheter i Kbs undersökningar att partiets stöd ligger runt en procent. Även det mycket lågt – och helt otillräckligt för mandat. Vi vill

Är du politiskt intresserad? Kan du tänka dig att engagera dig i Åhuspartiet för att bli en av partiets tydliga röster för Åhus, Yngsjö och omland?

Vi är övertygade om att ett Åhuspartiet alltid kommer att behövs för att modigt och oegennyttigt lyfta vårt områdes frågor. För ökad trivsel och komfort! För dig och de dina!

Kom med! Kontakta någon i styrelsen!

Segregationen lär öka med badhus på Näsby

Ett argument från den styrande majoriteten vid KF-beslutet 2015 för Näsby-alternativet var att det skulle kunna minska segregationen på Gamlegården/ Näsby. Åhuspartiet var skeptiska till detta argument. En minskning av segregationen skulle kunna bli effekten om besöksfrekvensen kraftigt ökade och en naturlig balans bland badgästerna blev följden.

Läs hela Kjell-Erik Ståhls och Åhuspartiets debattartikel om det till Näsby planerade badhuset under I Media!