För sakpolitik sedan 1994

Nyheter

Vad är politiskt passligt när nya taxor för VA, Vatten och Avlopp, nu ska tas i Kristianstads kommun för 2017?

Ska de som bygger nytt få sina anläggningsavgifter subventionerade genom att andra ska betala mer för det vatten som de förbrukar?

Ska ett taktiskt beslut riskera att skattebetalarna i Kristianstads kommun till följd av för lågt satta avgifter åter får med skattemedel betala det som enligt lag ska avgiftsfinansieras?

Åhuspartiet anser att taxorna i var tid ska spegla de verkliga produktionskostnaderna. Kostar det x tusen kronor att anlägga VA till en villa/flerfamiljshus/industri så ska nybyggaren betala denna engångsavgift. Likaså ska brukningsavgifterna för de vattentjänster som abonnenter drar nytta av betalas i förhållande till dessas produktionskostnader.

Läs Åhuspartiets inställning bland Yttranden och anteckningar under Motioner och Yttrande Tekniska nämnden 8 september 2016 – Kf förslås i taxa beakta lag 20 år efter Åhuspartiet påtalade lagbrott respektive under I media Vi motsätter oss taktisk subvention – Kb 20160831

Åhuspartiet räddade ovetande kf-församling från att gå emot beslut från länsstyrelse och Miljödomstol

Med ett tilläggsyrkande från Åå räddades kommunfullmäktige från att gå emot ett förbud som länsstyrelsen tagit med instämmande av Mark- och Miljödomstolen gällande att använda Strandvillans parkering som uppställningsplats för husbilar.

”Räddningen” skedde vid besvarandet av en av de tre Åhuspartimotioner som fanns på dagordningen, ”Nu måste kommunen anpassa sig till turismens utveckling.”

Vi anser att kommunen tagit frågan på allvar och att husbilssituationen får en bra lösning. Även på de två andra motionerna fick vi tillfredsställande svar.

• En skateboardpark är ”på gång” i Åhus

Rondell i Yngsjö fick nej från Trafikverket, men trafiksäkerheten kan kanske förbättras genom annan åtgärd

Läs Jannes rapport under Yttranden!

Miljöavgift på transporter kan ge 800 000 kronor för bättre miljö

800 000 kronor!

Så mycket pengar kan ett införande av interna miljöavgifter på Kristianstads kommuns transporter leda till.

Det framgår av ett förslag som kommunens Klimatberedning har tagit fram. Pengarna som en miljöavgift på miljöbelastande transporter ger kan användas för välmotiverade projekt inom miljöområdet i Kristianstads kommun.

De mest miljöbelastande transportslagen – exempelvis flyg – får högst miljöavgift. De miljövänligaste – exempelvis elbilar, cykeltransporter och dylika – däremot ingen avgift.

System med interna miljöavgifter finns redan infört i vissa kommuner med god styreffekt. Bland dessa finns Göteborg.

Läs Kjell-Eriks intresanta rapport om Klimatberedningen och hans arbete där!

Du finner rapporten under Motioner och Yttranden, och väljer sedan Yttranden och anteckningar.