För sakpolitik sedan 1994

Nyheter

Vattenhot på marsfullmäktige - och ämne på informationsmöte i Åhus 26 april

Vatten är en rikedom, rent och i för situationer lämpliga och önskade mängder.

När klimatet förändras och skyfallen blir fler och häftigare blir vattnet ett hot. För Kristianstads kommun med sitt Vattenrike är hotet från vattnet flera. Stora delar av kommunens centralort Kristianstad ligger under havets yta. Även andra delar kan drabbas hårt av översvämningar.

På kommunfullmäktige 15 mars gavs information om skydd mot översvämningar.

26 april bjuder Åhuspartiet in till allmänt informationsmöte på Åhus Bowling kl 19.00. Kvällens ämne är Får vi behålla våra vidsträckta stränder i Åhus och Yngsjö?

Åhuspartiets ordförande landskapsvetaren Jan Olsson belyser situationen i ord och bild. Då är du välkommen att lyssna och ställa dina frågor!

Läs Jannes rapport från marsfullmäktige under rubriken Yttranden.