För sakpolitik sedan 1994

Nyheter

Vad är politiskt passligt när nya taxor för VA, Vatten och Avlopp, nu ska tas i Kristianstads kommun för 2017?

Ska de som bygger nytt få sina anläggningsavgifter subventionerade genom att andra ska betala mer för det vatten som de förbrukar?

Ska ett taktiskt beslut riskera att skattebetalarna i Kristianstads kommun till följd av för lågt satta avgifter åter får med skattemedel betala det som enligt lag ska avgiftsfinansieras?

Åhuspartiet anser att taxorna i var tid ska spegla de verkliga produktionskostnaderna. Kostar det x tusen kronor att anlägga VA till en villa/flerfamiljshus/industri så ska nybyggaren betala denna engångsavgift. Likaså ska brukningsavgifterna för de vattentjänster som abonnenter drar nytta av betalas i förhållande till dessas produktionskostnader.

Läs Åhuspartiets inställning bland Yttranden och anteckningar under Motioner och Yttrande Tekniska nämnden 8 september 2016 – Kf förslås i taxa beakta lag 20 år efter Åhuspartiet påtalade lagbrott respektive under I media Vi motsätter oss taktisk subvention – Kb 20160831