För sakpolitik sedan 1994

Nyheter

Ofrånkomlig höjd vattennivå hotar staden Kristianstad och även bebyggelsen i stora delar av Åhus och Yngsjö.

Ska hotet om höjt vattennivå tas på djupaste allvar – eller ska vi tillåta att ett alltmer återvunnet vattenlandskap blir ett problem som stjälps över på kommande generationer?

Se inspelningen från landskapsvetare Jan Olssons föredrag Får vi behålla våra vidsträckta stränder i Åhus och Yngsjö? på Åhuspartiets informationsmöte på Åhus Bowling 26 april 2016. Han redogjorde bland annat för hur klimatet genom istider påverkat landskapet till situationen idag.

Vad kan göras för att hålla stånd mot vattnet? Vad kan göras för att stränderna ska kunna behållas? Vid informationsmötet som arrangerades av Åhuspartiet gav Jan Olsson genom sin historiska framställning förslag på åtgärder.