För sakpolitik sedan 1994

Nyheter

Krav majoriteten tar aktivt beslut om omsorgsboenden

Öppet brev till den styrande majoriteten (S+FP+C) i Kristianstads kommun. Behovet av vård- och omsorgsplatser börjar bli akut.

Antalet köande till vård- och omsorgsboenden i Kristianstad var 18 september uppe i 100 personer medan antalet lediga boende endast ett fåtal. Nu behövs ett gemensamt mål från politiken för att stimulera och utmana alla aktörer inom vård- och omsorg oavsett utförare.

Verkligheten måste gå före vissa partiers ideologi. Det är dags att ta av sig de ideologiska skygglapparna och se till medborgarnas bästa.

Läs hela debattartikeln under I media