För sakpolitik sedan 1994

Nyheter

Investera behövligt i skola nu så kastas inga ”pengar i sjön”

Göra färdigt – eller tvingas flytta ut igen för nya ombyggnader?

Är att vara förutseende och skapa en för elever och skolpersonal gynnsam och god arbetsmiljö i närtid liktydigt med att ”kasta pengar i sjön”?

I tekniska nämnden är skiljefrågorna mellan oss i opposition, Åhuspartiet och Moderaterna, och majoriteten ganska få. Vad gäller den nu till följd av mögelangrepp pågående ombyggnaden av Sånnaskolan i Åhus har vi dock olika angreppssätt och åsikter.

En ändring av skolans inriktning kräver inte större genomgripande ombyggnader. Dock finns redan nu och sen behov av justeringar för fler arbetsrum för lärare, klassrumsnära grupprum för elever och senare ett tillskott av bland annat slöjdsalar för att serva fler elever.

Läs hela debattartikeln under I media