För sakpolitik sedan 1994

Nyheter

En ansvarsfull ekonomi – Kb 2015-10-20

Utgångspunkten för treklöverns (Moderaterna, Kristdemokraterna, Åhuspartiet) budget är att i första hand tillgodose de mjuka nämndernas demografiskt betingade behov samt att tillskjuta medel för att öka det tekniska underhållet inom VA.

Läs hela debattartikeln under I media