För sakpolitik sedan 1994

Nyheter

Behåll entreprenadupphandlare inom C4 Tekniks organisation – Kristianstadsbladet 14 december 2015

På tisdag 15 december ska kommunfullmäktige i Kristianstad besluta i ett ärende om ”Åtgärdsplan inköpsprocessen” där tre upphandlartjänster från C4 Teknik föreslås överföras till kommunledningskontoret, KLK. Detta ärende berör, påverkar och kan styra och störa verksamheten påtagligt inom C4 Teknik framöver. C4 Teknik är den förvaltning som Tekniska nämnden har som sitt ansvarsområde. Detta till trots har inte nämnden fått möjlighet att yttra sig i en påverkande fråga som den rätteligen borde fått göra.

Att flytta C4 Tekniks upphandlare organisatoriskt, arbetsmässigt och fysiskt till en kommuncentral upphandlingsenhet på KLK riskerar att bli en björntjänst. Upphandlarna bör fortsatt tillhöra C4 Teknik och finnas fysiskt på förvaltningen. Även om de inte organisatoriskt ingår i en trolig, i övrigt övergripande, upphandlingsenhet på KLK kan effektiviserande samordningar, kloka utbyten och samarbeten nås.

Från Åhuspartiets sida uppmanar vi fullmäktiges ledamöter att besluta att C4 Tekniks självständiga upphandlingsorganisation ska finnas kvar.

Läs hela debattartikeln under I media