För sakpolitik sedan 1994

Nyheter

Åhuspartiet räddade ovetande kf-församling från att gå emot beslut från länsstyrelse och Miljödomstol

Med ett tilläggsyrkande från Åå räddades kommunfullmäktige från att gå emot ett förbud som länsstyrelsen tagit med instämmande av Mark- och Miljödomstolen gällande att använda Strandvillans parkering som uppställningsplats för husbilar.

”Räddningen” skedde vid besvarandet av en av de tre Åhuspartimotioner som fanns på dagordningen, ”Nu måste kommunen anpassa sig till turismens utveckling.”

Vi anser att kommunen tagit frågan på allvar och att husbilssituationen får en bra lösning. Även på de två andra motionerna fick vi tillfredsställande svar.

• En skateboardpark är ”på gång” i Åhus

Rondell i Yngsjö fick nej från Trafikverket, men trafiksäkerheten kan kanske förbättras genom annan åtgärd

Läs Jannes rapport under Yttranden!