För sakpolitik sedan 1994

Nyheter

Modet fanns att ta höjd taxa, men avsiktligt "felpris" upptäcktes inte

Inför tekniska nämndens sammanträde 16 maj frågade Åhuspartiets Åke Hultqvist i en debattartikel i KB om ledamöterna hade mod att höja VA-taxan - eller om de var fegisar som sina föregångare.

De var inga fegisar! De tog ett klokt och nödvändigt beslut!

I en uppföljande debattartikel redovisar Åke varför han av pedagogiska skäl redovisade ett "framtida" pris på vad en liter vatten kostar! Den medvetna "tokigheten" har inte kommenterats av någon, varken i nämnden eller av annan.

Kan detta ses som att ledamöter inte läser och reflekterar tillräckligt! Eller?

Läs hela debattartikeln under I media!