För sakpolitik sedan 1994

Nyheter

Med Helen har Åhuspartiet fått sin första kvinnliga ordförande

Helen Löndahl valdes vid Åhuspartiets årsmöte 12 mars på ÅhusGården till partiets ordförande fram till årsmötet 2020. Helen är den första kvinnan på posten efter 25 år med manliga företrädare. Helen efterträder Roland Persson som för två år sedan tog hand om ordförandeskapet efter dåvarande ordföranden Jan Olssons plötsliga bortgång.

Med Helen som ordförande innehas tre av styrelsens fyra viktiga funktionärsposter av kvinnor. Kassören Lisbeth Svensson, sekreteraren Eva Svensson samt vice ordföranden Krister Olsson fick samtliga förnyat förtroende, vilket inte var någon överraskning.

Krister tackade på styrelsens vägnar avgående ordföranden Roland Persson, som ombett sig omval.

– Du fick ta över ordförandeskapet när vår dåvarande ordförande Jan Olsson hastigt lämnade oss. Du har på ett tryggt och bra sätt skött ordförandeskapet, berömde Krister och lämnade över en bukett blommor.

Krister tackade också tre representanter för deras insatser i den kommunala politiken, i de uppdrag som de lämnade efter förra årets kommunalval. Efter införandet av en småpartispärr på tre procent beslöt ju Åhuspartiet att inte ställa upp.

Kjell-Erik Ståhl har varit partiets ledamot i kommunfullmäktige.

– Du har haft många fina inlägg i talarstolen. Du har stått på barrikaden för Åhuspartiet. Du har haft bra debattinlägg i Kristianstadsbladet och har en vass penna, framhöll Krister.

Barbro Barnestam har fram till 2017 arbetat inom den kyrkliga verksamheten för Åhuspartiet.

– Du har suttit i Barn-och utbildningsnämnden i många år. Du har varit partiets sekreterare under lång period, ordnat möten och ansvarat för kallelser och fika, sa Krister när han tackade.

Han lämnade över en bukett blommor till Kjell-Erik och Barbro och också till Åke Hultqvist:

– Du är mister Åhuspartiet och var med och bildade partiet. Du är alltid framåtsträvare. Du har suttit i Tekniska nämnden. Du har alltid nya visioner och jobbar hårt för partiet. Jag önskar att fler i samhället hade samma driv.