För sakpolitik sedan 1994

Nyheter

Historiskt kf för Åhuspartiet efter 24 år i politikens tjänst

Kjell-Erik fick sent nej till en resumé

Läs om en del av vad Åå åstadkommit

Dagens KF-möte är historiskt, inte bara för att det är mandatperiodens sista, utan främst för att det är Åhuspartiets sista i den kommunala politikens tjänst och 24 år i KF. Efter införandet av en småpartispärr på tre procent och minskning av antalet ledamöter i KF från 71 till 65 ansåg vi att vi inte denna gång hade de förutsättningar som behövdes för att få tillräckligt antal röster för att få mandat i fullmäktige perioden 2018-202.

Dagens KF innehöll inga kontroversiella ärenden utan var osedvanligt vänligt i tonen och inga personangrepp mellan ledande ledamöter, inte ens där normalt SD stod på ena sidan i debatterna. Undertecknad hade förberett ett längre inlägg under någon passande punkt framåt slutet av dagordningen med rubriken – ”tack och adjö från Åhuspartiet och en resumé från 24 år i politikens tjänst” – men fick ett par timmar före sammanträdet information om att det talet fick anstå till ett senare tillfälle då en avskedsmiddag för 33 avgående ledamöter skall avhållas.

Under den enda punkten av vikt på mötet – delårsrapport jan-aug 2018 – tog jag dock chansen att utöver ett par sakliga kommentarer i korthet berätta om att detta var en historisk punkt för Åhuspartiet i KF:s tjänst och att jag förberett en längre resumé av vad vi åstadkommit under dessa år. Under kaffepausen framförde Kristianstadsbladet att de var intresserade av att ta del av min sammanfattning och lovade återkomma senare för en längre intervju.

Som avslutning på KF-mötet kom dock längre tacktal både från vice ordförande till avgående ordförande och från ordföranden Anna-Kerstin Larsson till alla hon arbetat med under denna mandatperiod. Talet var bitvis känsloladdat men även fyllt av humor. Hon delade även ut symboliska medaljer till bland annat gruppledarna och även jag förärades en sådan.

Min resumé innehöll bland annat:

 • Bakgrunden till varför Åhuspartiet bildades och de portalfrågor vi startade med (egen kommun och eget badhus samt kommunal service i Åhus i proportion till vår storlek, fjärde största tätort i Kristianstads län och elfte i Skåne bland dess 33 kommuner).
 • Vår sakpolitiska inriktning och hur den kommit till användning i olika majoritetskonstellationer både på den borgerliga och den socialistiska sidan. (Vår ledstjärna: Våga värna Åhus – en pärla i Kristianstads kommun)
 • Olika sakpolitiska framgångar, där vi haft en tung och pådrivande roll:
 • Drev igenom Kristianstads kommuns senaste (och troligen sista) skattesänkning (25 öre 1999 i majoritet med ”de röda”)
 • Stoppade planerna på att bygga flerfamiljshus på Åhus gamla IP.
 • Stoppade vansinnesplanerna på att bygga åttavåningshus på Äspet-sidan mittemot Hamnen
 • Sänkte höjderna på HSB-husen i Åhus Park-området till högst jämnt med befintliga trädtoppar. Det räcker med den skyline vi redan har (kyrkan, vattentornet och silosen i hamnen).
 • Gick emot expansionsplanerna i hamnen tidigt 90-tal. Tyvärr var klacken redan på plats som ett monument över verklighetsfrämmande och misslyckade affärsprojekt.
 • Tillkomsten av förbättrad infrastruktur i och runt Åhus (Täppetleden, Hamnleden, Åvägen, Fädriften, rondeller mm)
 • Tillkomst av båtmacken för fritidsbåtar i hamnen
 • Varit en juridisk vakthund i KF och påtalat felaktigheter i hantering av ärenden med en juridisk dimension., exempelvis planerna på närmande till Vitryssland med handelskontor.
 • Stoppat galna idéer som när Åhus Camping var på väg att ”privatiseras” och riskera att exploateras till villatomter (Åhus som turistort måste naturligtvis ha en större campingplats).
 • Bidra till att stoppa exploateringen av området mellan Åhus och Yngsjö (campingplats, bostäder vid Stora Eken)
 • Styrelsearbete i Åhus Hamn & Stuveri AB under 12 år och medverkan i hamnbolagets långsiktigt positiva utveckling.
 • Styrelsearbete i renhållningsbolaget (KRAB) under 1990-talet i vågmästarroll, då Kretsloppsparken bildades i 50/50-ägande och därmed beslut kunde fattas om stängning av Härlövstippen, då Sveriges mest centrala soptipp. Sedan dess har inget deponiavfall behövts läggas i jorden inom Kristianstads kommun. Denna insats resulterade senare i engagemang i styrelsen för Kretsloppsparken samt fortsatta åtagande som VD och styrelseordförande i bolaget innan det såldes i sin helhet till privat intressent för cirka fem år sedan, dock med fortsatt åtagande som insamlings- och sorteringsställe för kommunens hushållssopor.

Med denna rapport har därmed undertecknad fullföljt sitt uppdrag som Åhuspartiets representant i KF.​