För sakpolitik sedan 1994

Nyheter

Har nya tekniska nämnden mod att höja VA-taxorna?

Fegisar!

Åhuspartiets Åke Hultqvist konstaterade under förra mandatperioden att andra partiers ledamöter och ersättare i tekniska nämnden inte hade modet att höja VA-taxorna efter behov. Frågan är om den nya TN under sitt sammanträde 16 maj inser att de måste höja?

Frågan ställs av Åke i en debattartikel i Kristianstadsbladet 15 maj.

Läs hela debattartikeln under fliken I media!

Så här inleds texten i Bladet:

Inser nuvarande teknisk nämnd i Kristianstads kommun genom handling det behov av taxehöjning som tidigare nämnd inte tillät sig att visa? Det undrar Åke Hultqvist, Åhuspartiet, inför torsdagens beslut om taxan för 2020.

På torsdag 16 maj ska tekniska nämnden ta beslut om VA-taxan för 2020. Feghet/brist på mod av förra nämnden innebar att taxan blev alltför låg. Skattekollektivet har därför fått betala för det underskott som det lett till istället för de som nyttjat vattentjänsterna.

Under en treårsperiod ska intäkter från brukningsavgifterna täcka kostnaderna för VA-verksamheten. Häri ingår utöver produktion, leverans och omhändertagande av vatten med diverse innehåll också bland annat underhåll och utbyte av befintligt ledningsnät. Helst i takt med behovet och önskvärt innan brister uppstår. De drabbade av förorenat vatten i Everöd och grannorter 2015 vet vilka konsekvenser och ingrepp på hälsa och dagliga rutiner som det kan bli när det oönskade inträffar.