För sakpolitik sedan 1994

Nyheter

Åhuspartiet tidigt aktivt bevara stranden på Äspet – Besök Bevarastranden.NU

Stranden söder om Revhaken på Äspet i Åhus äts ut av vågorna och sköljs bort. Längs långa sträckor finns ingen sandstrand längre att gå på.

Värnet som ingick i den så kallade Per Albin-linjen under andra världskriget är nu underminerat. C4 Teknik varnar på skylt för risk att vid underströmmar sugas in under betongfundamentet och fastna.

Åhuspartiet har sedan partiets start 1994 vid åtskilliga tillfällen lyft fenomenet med havets tärande på våra stränder och framfört krav på åtgärder.

En motion inlämnad till Kristianstads kommun 8 november 2016 besvarades vid kommunfullmäktiges majsammanträde i år. Åhuspartiets fullmäktigeledamot Kjell-Erik Ståhl påtalade vikten av att åtgärder görs skyndsamt.

Stranden närboende och andra intressenter har på ett förtjänstfullt sätt – bland annat genom facebooksidan https://www.facebook.com/pg/bevarastranden – aktiverat problemet. De aktiva har skickat brev till kommunpolitiker i samtliga partier och bland flera frågor undrat: Vad har du gjort?

Kjell-Erik Ståhl har redogjort för sitt och Åhuspartiets ageranden, vilka också finns att läsa på denna hemsida. Se Här till höger samt under fliken Motioner och Yttranden

Besök Bevara stranden.NU och läs på länken https://www.facebook.com/pg/bevarastranden/posts/?ref=page_internal