För sakpolitik sedan 1994

Motioner

C4 Tekniks uppgifter kräver annan ledningsstruktur – nu!

Under alltför många år har vi kunnat konstatera att C4 Teknik är en koloss på lerfötter. På grund av sina många, varierande, väsensskilda och därför omöjliga ansvarsuppgifter har misslyckande förvaltningschefer avlöst varandra. Åhuspartiet föreslår därför att frågan om partiell bolagisering av C4 Teknik snarast utreds och att tillsättning av ny ordinarie förvaltningschef får anstå i avvaktan på det ställningstagande utredningen föranleder.
PDF

Ändrad sträckning för Pendeln, regionbuss 551, till Kristianstad

Med Pendeln möjliggörs ett effektivt resande till sjukhus och andra institutioner, till skolor och till resecentrum, i Kristianstad. Tidsfaktorn är av största betydelse för bussåkandets attraktivitet. Linjesträckningen för regionbuss 551 måste därför fortlöpande omprövas i ett samhälle som ständigt växer.
PDF

En lokal komfortbuss-/matarbusslinje behövs i Åhus

Avstånden mellan Åhus ytterområden och från dessa till servicen i centrum av Åhus kräver i allmänhet transport, med bil eller cykel. . Många som saknar dessa möjligheter har stora svårigheter att ta sig till affärer, vårdcentral, släkt/vänner och Pendelns hållplatser.
PDF