För sakpolitik sedan 1994

Motioner

Återinför franska som språkval i Kristianstads kommun

Franska språket är viktigt - och undervisning bör ske i Kristanstads kommuns grundskolor! I en gemensam motion inlämnad av oppositionspartierna – Moderaterna, Kristdemokraterna och Åhuspartiet – föreslås att • att barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att skyndsamt återinföra franska som språkval för årskurs 6-9 i våra kommunala skolor Läs hela motionen i pdf-filen!
PDF

Färre ledamöter i fullmäktige skapar ett demokratiskt gap – Läs vår debattartikel under I media


PDF

Förslag mot erosionen av kommunens stränder

Vissa avsnitt av våra havsstränder är särskilt utsatta vid högvatten och kraftig vind.Enskilda fastighetsägare är med rätta frustrerade över erosionens ödeläggelse av de vackra strandpartierna, men även över att kommunen inte synes leva upp till sitt ansvar. Åhuspartiet föreslår att de erosionshinder, som praktiseras utomlands och i äldre tider även i Sverige – till exempel på Skånes sydkust – snarast blir föremål för försöksverksamhet på ett par avsnitt av vår strand, gärna söder om Snickarehaken respektive Revhaken i Åhus
PDF