För sakpolitik sedan 1994

Motioner

Färre ledamöter i fullmäktige skapar ett demokratiskt gap – Läs vår debattartikel under I media


PDF

Förslag mot erosionen av kommunens stränder

Vissa avsnitt av våra havsstränder är särskilt utsatta vid högvatten och kraftig vind.Enskilda fastighetsägare är med rätta frustrerade över erosionens ödeläggelse av de vackra strandpartierna, men även över att kommunen inte synes leva upp till sitt ansvar. Åhuspartiet föreslår att de erosionshinder, som praktiseras utomlands och i äldre tider även i Sverige – till exempel på Skånes sydkust – snarast blir föremål för försöksverksamhet på ett par avsnitt av vår strand, gärna söder om Snickarehaken respektive Revhaken i Åhus
PDF

Orienterande kompassrosor i sten i basorter m fl

Åhuspartiet föreslår att det i samband med stenläggning på centralt beläggen plats i kommunens basorter, men även i övriga, sker en utsmyckning i form av en kompassros uppbyggd av sten företrädesvis från kommunen och med eventuell komplettering från närliggande kommuner. På en plats nära respektive kompassros placeras förslagsvis en informerande skylt om orten, dess historia och platsen där rosen finns – med gps-koordinater – och vilka stenarter som konstverket är uppbyggt av och var de kommer ifrån.
PDF