För sakpolitik sedan 1994

Motioner

Rondell väg 118 – infarten Yngsjö by

Korsningen där väg 118 har av- och tillfarter med Härnestadsvägen respektive Gamla Byvägen väster om Yngsjö by är flerfaldigt olycksdrabbad. För trafikanter som kommer söderifrån är sikten skymd.
PDF