För sakpolitik sedan 1994

Motioner

Orienterande kompassrosor i sten i basorter m fl

Åhuspartiet föreslår att det i samband med stenläggning på centralt beläggen plats i kommunens basorter, men även i övriga, sker en utsmyckning i form av en kompassros uppbyggd av sten företrädesvis från kommunen och med eventuell komplettering från närliggande kommuner. På en plats nära respektive kompassros placeras förslagsvis en informerande skylt om orten, dess historia och platsen där rosen finns – med gps-koordinater – och vilka stenarter som konstverket är uppbyggt av och var de kommer ifrån.
PDF