För sakpolitik sedan 1994

Motioner

Måste Köpmannagatan vara livsfarlig för oskyddade trafikanter?

Åhuspartiet har under flera år, synbarligen för ”döva öron”, i rådhuset påtalat den olyckliga trafiklösningen på Köpmannagatan, Åhus centrala trafikled. Att den bristfälliga skyltsättningen och polisens frånvaro inte hindrar frekvent cyklande i fel riktning eller bland trottoarernas fotgängare hör liksom till vardagen. Det allvarligaste är dock alla backningsmanövrer ut på den smala gatan från de fyrtiotalet snedställda parkeringsfickorna.
PDF