För sakpolitik sedan 1994

Motioner

Lokala trafikföreskrifter är viktiga för säkerheten och plånboken

Varje kommun har befogenhet att besluta om lokala trafikföreskrifter, oftast avseende förbud att stanna eller parkera eller om högsta tillåtna hastighet. Besluten om dessa så kallade trafiknämndsärenden är i vår kommun delege-rade till C4 Teknik/Tekniska nämnden.
PDF