För sakpolitik sedan 1994

Motioner

Inför Vardagsekonomi som temaämnesområde i skolarbetet

Åhuspartiet föreslår att Kristianstads kommun inför Vardagsekonomi som ett temaämne i grundskola och gymnasium. Genom att en person tidigt får kunskaper om ekonomiska sammanhang kan de val som görs livet igenom bättre grundas på fakta, stärka personen, och kan bidra till att felval i möjligaste mån kan undvikas. Intentionen med Vardagsekonomi som temaämne är att det inte ska konkurrera ut läroplanens ordinarie ämnen. Istället ska det naturligt och på ett medvetet sätt, genomtänkt för varje nivå, stärka, komplettera och genom exempel inspirera och lyfta fram ekonomiska aspekter och konsekvenser.
PDF