För sakpolitik sedan 1994

Motioner

C4 Tekniks uppgifter kräver annan ledningsstruktur – nu!

Under alltför många år har vi kunnat konstatera att C4 Teknik är en koloss på lerfötter. På grund av sina många, varierande, väsensskilda och därför omöjliga ansvarsuppgifter har misslyckande förvaltningschefer avlöst varandra. Åhuspartiet föreslår därför att frågan om partiell bolagisering av C4 Teknik snarast utreds och att tillsättning av ny ordinarie förvaltningschef får anstå i avvaktan på det ställningstagande utredningen föranleder.
PDF