För sakpolitik sedan 1994

Motioner

Ändrad sträckning för Pendeln, regionbuss 551, till Kristianstad

Med Pendeln möjliggörs ett effektivt resande till sjukhus och andra institutioner, till skolor och till resecentrum, i Kristianstad. Tidsfaktorn är av största betydelse för bussåkandets attraktivitet. Linjesträckningen för regionbuss 551 måste därför fortlöpande omprövas i ett samhälle som ständigt växer.
PDF