För sakpolitik sedan 1994

Motioner

Förslag mot erosionen av kommunens stränder

Vissa avsnitt av våra havsstränder är särskilt utsatta vid högvatten och kraftig vind.Enskilda fastighetsägare är med rätta frustrerade över erosionens ödeläggelse av de vackra strandpartierna, men även över att kommunen inte synes leva upp till sitt ansvar. Åhuspartiet föreslår att de erosionshinder, som praktiseras utomlands och i äldre tider även i Sverige – till exempel på Skånes sydkust – snarast blir föremål för försöksverksamhet på ett par avsnitt av vår strand, gärna söder om Snickarehaken respektive Revhaken i Åhus
PDF