För sakpolitik sedan 1994

I media

Vi motsätter oss taktisk subvention – Kb 20160831

Vad är politiskt passligt när nya taxor för VA, Vatten och Avlopp, nu ska tas i Kristianstads kommun för 2017? Ska de som bygger nytt få sina anläggningsavgifter subventionerade genom att andra ska betala mer för det vatten som de förbrukar? Ska ett taktiskt beslut riskera att skattebetalarna i Kristianstads kommun till följd av för lågt satta avgifter åter får med skattemedel betala det som enligt lag ska avgiftsfinansieras? Åhuspartiet anser att taxorna i var tid ska spegla de verkliga produktionskostnaderna.
PDF