För sakpolitik sedan 1994

I media

Kristianstadsbladet 11 maj 2015, Agera för fortsatt lokal banknärvaro

Sparbanken Skåne/ Utan kunder som efterfrågar en banks tjänster har banken ingen möjlighet att existera, skriver åhuspartisterna Åke Hultqvist och Jan Olsson med anledning av Sparbanken Skånes stängda lokalkontor.
PDF