För sakpolitik sedan 1994

I media

Krav majoriteten tar aktivt beslut om omsorgsboenden – Kb 20150922

Öppet brev till den styrande majoriteten (S+FP+C) i Kristianstads kommun. Behovet av vård- och omsorgsplatser börjar bli akut. 18 september var antalet köande till vård- och omsorgsboenden i Kristianstad uppe i 100 personer medan antalet lediga boende endast ett fåtal. Nu behövs ett gemensamt mål från politiken för att stimulera och utmana alla aktörer inom vård- och omsorg oavsett utförare. verkligheten måste gå före vissa partiers ideologi.
PDF